1. CHÚNG TÔI LÀ AI?

CHÚNG TÔI –  IMEC – có thể hiểu theo nhiều cách dưới đây:

  •  Innovative and Modern English Coaching
  •  IM your English Center
  •  IM your English Coach
  •  Inspire, Motivate, Educate, Change

NHƯ VẬY:

  •  Who am I? I’M an English Center
  •  What is my job? I’M an English Coach
  •  What can I do? I can Inspire, Motivate, Educate and Change

2. SỨ MỆNH

IMEC cung cấp cho người học tiếng Anh, đặc biệt là những người mới bắt đầu học, hoặc những ai đã và đang gặp khó khăn với việc học Tiếng Anh trong nhiều năm một cách học hiện đại, mới mẻ, và thực tiễn thông qua việc kết hợp với các công cụ truyền thông mạng xã hội (off-site), và cách dạy tương tác với sự hỗ trợ của công nghệ trên lớp (on-site)

IMEC sẽ không chỉ huấn luyện đơn thuần bằng cách giảng, dạy và truyền đạt kiểu cổ điển là thầy nói, trò nghe, làm bài và trả bài. IMEC quan điểm và đi theo tôn chỉ rằng để tạo ra sự thay đổi toàn diện từ cốt lõi cả về chất và lượng cho người học, giúp họ tự chiến thắng được bản thân mình và đạt được thành công thật sự trong quá trình học tiếng Anh, huấn luyện viên IMEC trước hết cần truyền cảm hứng và tạo động lực cho họ, và chỉ khi người học nhận thức rõ được mục đích của việc học, cũng như được khơi dậy cảm hứng và động lực trong khi học, họ mới học tập một cách tích cực, chủ động, chăm chỉ, nghiêm túc và tạo ra thay đổi đích thực.

⇒ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

⇒ NGƯỜI SÁNG LẬP