TIẾNG ANH CHO HỌC SINH

1. NGỮ PHÁP & TỪ VỰNG CƠ BẢN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Củng cố và trau dồi các phần ngữ pháp và từ vựng cơ bản trong tiếng Anh, kết hợp với chương trình và nội dung học trong sách giáo khoa mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học ở trường, đồng thời cung cấp phương pháp và đẩy mạnh quá trình học Anh Văn một cách chủ động, tích cực để giúp học sinh không những đạt kết quả tốt trên lớp, mà còn chuẩn bị cho các kỳ thi trong và ngoài trường phổ thông, đặc biệt khơi dạy niềm yêu thích học tập ngoại ngữ cho học sinh để các em thấy hứng thú và say mê mỗi khi học Tiếng Anh trong tương lai lâu dài.

ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

Các bạn học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 :

  • Có trình độ tiếng Anh đang ở mức Vỡ Lòng (Beginner) hoặc Sơ Cấp (Elementary).
  • Bị hổng, rỗng kiến thức ngữ pháp một thời gian dài.

2. NGỮ PHÁP & TỪ VỰNG NÂNG CAO

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Bồi dưỡng và nâng cao kiến thức ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu trong tiếng Anh, kết hợp với chương trình và nội dung học trong sách giáo khoa mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học ở trường, đồng thời cung cấp phương pháp và đẩy mạnh quá trình học Anh Văn một cách chủ động, tích cực để giúp học sinh không những đạt kết quả xuất sắc trên lớp, mà còn chuẩn bị cho các kỳ thi trong và ngoài trường phổ thông, làm bước đệm để các em tham gia các khóa học lấy chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL etc. Đặc biệt hơn, khóa học nhằm khơi dạy niềm yêu thích học tập ngoại ngữ cho học sinh để các em thấy hứng thú và say mê mỗi khi học Tiếng Anh trong tương lai lâu dài.

ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

Các bạn học sinh cấp 2 và 3 đang có trình độ tiếng Anh ít nhất ở mức TRUNG CẤP (Intermediate).