TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN

1. TIẾNG ANH GIAO TIẾP TỔNG QUÁT

Mục tiêu khóa học

Đào tạo học viên hai kỹ năng cơ bản trong tiếng Anh là nghe và nói, đặc biệt tập trung nâng cao kỹ thuật phát âm, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình. Ngoài ra học viên sẽ được hướng dẫn và rèn luyện cách tự học tiếng Anh một cách hiệu quả. Kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài, cũng như có những hiểu biết nhất định về văn hóa, phong tục, tập quán và con người của một số nước nói tiếng Anh trên thế giới, giúp cho việc giao tiếp thành công hơn.

Các trình độ của khóa này

 •  Vỡ lòng (Beginner) :

Thời lượng: 24 giờ = 8 tuần.

 •  Sơ cấp (Elementary) :

Thời lượng: 36 giờ = 12 tuần.

 •  Trước trung cấp (Pre-intermediate) :

Thời lượng: 48 giờ = 16 tuần.

Đặc điểm khóa học

 •  Một tuần học 2 buổi.
 •  1 buổi = 1.5 giờ.
 •  Sĩ số lớp học: tối đa 10 học viên/ lớp.

2. TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI

Mục tiêu khóa học

Đào tạo học viên nắm vững các từ vựng, thuật ngữ và cấu trúc ngữ pháp chủ yếu dành cho giao tiếp trong công việc thông qua những chủ đề và bài học cập nhật với tình hình kinh tế, xã hội thế giới. Khóa học đặc biệt tập trung nâng cao kỹ năng nghe, nói, thuyết trình và viết thư giao dịch thương mại. Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ tự tin hơn trong giao tiếp với các đồng nghiệp, đối tác cũng như khách hàng nước ngoài.

Các trình độ của khóa này

 •  Sơ cấp (Elementary) :

Thời lượng: 24 giờ = 8 tuần.

 •  Trước trung cấp (Pre-intermediate) :

Thời lượng: 36 giờ = 12 tuần.

 •  Trung cấp (Intermediate) :

Thời lượng: 48 giờ = 16 tuần.

Đặc điểm khóa học

 •  Một tuần học 2 buổi.
 •  1 buổi = 1.5 giờ.
 •  Sĩ số lớp học: tối đa 10 học viên/ lớp.